Dịch Vụ

Xe tải ghép hàng được hiểu là hình thức gom hàng hóa để tiến hành vận tải trên một tuyến hành trình cố định (trên hành trình đó có thể có nhiều điểm giao nhận nhưng cùng một cung đường đi).